Tus dhamaan khayraadkii ugu dambeeyay

Shaandhee

Khayraad

La isugu habeeyay taariikh