Show all latest resources

Filter

Resources

Ordered by date

A story of partnership: Saferworld and FIQ
Reports & briefings

A story of partnership: Saferworld and FIQ

In 2005 Saferworld started programming in Kosovo, using a partnership approach that would come not only to define how Saferworld delivers its work but also to represent a core principle for addressing conflict.

3 August 2015
The role of civil society in security building
Reports & briefings

The role of civil society in security building

On 24 April 2014, Saferworld in partnership with FIQ and AKTIV organised an international conference on ‘Civil society’s role and contribution in security building’ in Prishtinë/Priština, Kosovo.

27 August 2014
People's views on key peace and security issues in Kosovo
Reports & briefings

People's views on key peace and security issues in Kosovo

Between June and July 2013 FIQ and AKTIV in collaboration with seven local civil society organisations (CSOs) organised community dialogue meetings in Kosovo to discuss key peace and security issues that have a substantial impact on people's day-to-day lives.

10 February 2014
Begging in Kosovo and its impact on people's safety
Reports & briefings

Begging in Kosovo and its impact on people's safety

In December 2013, AKTIV, FIQ, and seven local partner organisations in Kosovo organised a series of community dialogue meetings to examine the issue of begging and the effect it has on people's safety, and their perception of their safety.

30 January 2014
Srbija i Kosovo –iskorišćavanje novog impulsa kako bi se postigao trajan mir
Comment & analysis

Srbija i Kosovo –iskorišćavanje novog impulsa kako bi se postigao trajan mir

Nedavno postignut sporazum između Srbije i Kosova pod posredovanjem EU pruža priliku da se uspostavi trajan mir u regionu. Međutim, obe vlade moraju prevazići svoju motivisanost daljom integracijom u Evropu i pokazati stvarnu posvećenost ka odgovornoj, delotvornoj i transparentnoj primeni sporazuma, kaže Ferdinand Nikolla, koordinator projekta na Kosovu.

15 May 2013
Serbia dhe Kosova – shfrytëzimi i momentit të ri për sigurimin e paqes afatgjatë
Comment & analysis

Serbia dhe Kosova – shfrytëzimi i momentit të ri për sigurimin e paqes afatgjatë

Marrëveshja e fundit e ndërmjetësuar nga BE-ja mes Serbisë dhe Kosovës jep mundësi për krijimin e paqes afatgjatë në regjion. Megjithatë, të dy qeveritë tani duhet të shkojnë përtej motivimeve, të cilat janë të bazuara vetëm në integrimet e mëtejme në Evropë, dhe të tregojnë përkushtim të mirëfilltë për zbatimin e marrëveshjes në mënyrë llogaridhënëse, të efektshme dhe transparente, tha Ferdinand Nikolla, koordinator i projektit në Kosovë.

15 May 2013